- svetovanje pri optimizaciji davka iz dobička pravnih oseb; - svetovanje pri optimizaciji davka iz dohodka fizičnih oseb; - splošno davčno svetovanje iz naslova poslovanja pravnih oseb; - obdavčitev različnih oblik dela (poslovodstvo, študenti, upokojenci, avtorski honorarji, ipd.) ; - uveljavljanje davčnih olajšav; - sestavljanje davčnih obračunov; - svetovanje v zvezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV in popravki odbitka DDV; - komunikacija s Finančnim uradom RS.
Goles d.o.o., Trata IV/2, 1330 Kočevje - www.goles.si - racunovodstvo@goles.si - 041 446 706